my-cart-icon svg-arrow-next svg-arrow-prev
Madde 1:TARAFLAR
İşbu sözleşme; “PROPA” ve “MÜŞTERİ” arasında, sözleşmenin “MÜŞTERİ” tarafından elektronik olarak veya kağıt üzerinde imzalanarak onaylanması anında akdedilmiştir.
İşbu sözleşmenin ekleri ve “www.L’rouge.com”da yapılan “PROPA” hizmetlerinin kullanımına ilişkin bilfiil açıklamalar, sözleşmenin ayrılmaz birer parçasıdır. İşbu sözleşmenin akdi sonrası ticari şartların karşılıklı olarak kabul edilmiş olacağı ve tarafları karşılıklı olarak bağlayacağını her iki tarafta kabul, beyan ve taahhüt eder.
Madde 1.1: ŞİRKET
Unvanı   : Propa Tüketim Ürünleri ve Pazarlama Limited Şirketi (Sözleşmede “PROPA” olarak ifade edilecektir.)
Adresi  : Acıbadem Mah. Gömeç Sokak Emek Apt. No:3/3 Kadıköy/İSTANBUL
Telefon : 0216.3278601
Faks     : 0216.3278395
E-mail  :[email protected]’rouge.com.
Madde 1.2: TALİ SATICI
Ünvanı: Tali Satıcı. Propa Tüketim Ürünleri ve Pazarlama Limited Şirketi ile Tali Satıcılık Sözleşmesi bulunan ve bu sözleşme çerçevesinde PROPA’ya ait www.www.L’rouge.com internet sitesinden kendi “Kullanıcı Kodu” ve “Şifresi” ile elektronik ortamda alışveriş yapan kişi, kurum ya da kuruluşlardır. (Sözleşmede “MÜŞTERİ” olarak ifade edilecektir.)
Madde 2:TANIMLAR
“PROPA”:  Acıbadem  Mahallesi  Gömeç Sokak  Emek Apt. No:3/3  34718 Kadıköy/İstanbul adresinde mukim PROPA TÜKETİM ÜRÜNLERİ VE PAZARLAMA. TİC. LTD. ŞTİ. Hizmet/Hizmetler: “Üye”lerin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla “PROPA” tarafından ortaya konulan; web sitesi üzerinden tüketim ürünleri tanıtımı, satışı ve web sitesi üzerinden verilen ilgili diğer hizmetlerin kullanımını, “L’rouge Güvenli Alışveriş Sistemi” ve benzeri uygulamalar.
Kullanıcı/K ullanıcılar: “L’rouge”a erişen gerçek ve tüzel kişiler.
BENİMPROPAM : “PROPA”nın işbu sözleşme ile kapsamı belirlenen “Ürünlerini ve Hizmetler”ini sunduğu alan adı  www.L’rouge.com olan web sitesi.
Üye/ Üyeler: İşbu sözleşme koşulları doğrultusunda “L’rouge”a üye olan ve “L’rouge”da yer alan ürünler, içerik, uygulama ve “Hizmetler”den yararlanan “MÜŞTERİ” ya da “SATICI” olan gerçek ve tüzel kişiler.
Alıcı: “BENİMPROPAM” üzerinde “PROPA” tarafından satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişi “Üye”.
Tali Satıcı: Propa Tüketim Ürünleri ve Pazarlama Limited Şirketi ile Tali Satıcılık Sözleşmesi bulunan ve bu sözleşme çerçevesinde PROPA’ya ait www.L’rouge.com internet sitesinden kendi “Kullanıcı Kodu” ve “Şifresi” ile elektronik ortamda alışveriş yapan kişi, kurum ya da kuruluşlardır. (Sözleşmede “MÜŞTERİ ve ÜYE” olarak ifade edilecektir.)
BENİMPROPAM Güvenli Alışveriş Sistemi: “PROPA” tarafından, “PROPA” ile “MÜŞTERİ”, “Üye” arasında mesafelei satış sözleşmesi gerçekleştirildikten sonra “EK.1 – L’rouge Güvenli Alışveriş Sistemi”nde açıklanan sisteme uygun olarak verilen hizmet.
Mağaza: ”MÜŞTERİ”lerin, “Üye”lerin Propa tarafından tedarik edilen bir ya da birden fazla mal ve/veya hizmete ilişkin ürünlerin bulunduğu ve tanıtıldığı www.L’rouge.com adresinden ürünleri  üye olan kişilere sağlanan özel koşullarda alabilecekleri ve “PROPA” tarafından belirlenen diğer imkânlara sahip olabilecekleri, detaylı özellikleri “L’rouge”un ilgili bölümünde belirtilen ve “L’rouge” üzerinden sağlanan “Hizmet”.
Üye Sayfası: ”MÜŞTERİ”nin, “Üye”nin “BENİMPROPAM”da yer alan çeşitli uygulamalardan ve “Hizmetler”den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği sadece ”MÜŞTERİ”, “Üye” tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen “MÜŞTERİ”ye “Üye”ye özel sayfa.
PROPA Güvenli Alışveriş Hesabı: “BENİMPROPAM Güvenli Alışveriş Sistemi”nin yürütülebilmesi amacıyla oluşturulmuş, “PROPA” tarafından yönetilen banka hesabı ve Posta Çeki Hesabı.
Madde 3: SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI
İşbu sözleşmenin konusu, MÜŞTERİ'nin gerek PROPA'ya ait www.L’rouge.com internet sitesinden elektronik ortamda sipariş ettiği nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün ve hizmetlerin satışı ve teslimi ve gerekse iş bu sözleşme hükümleri çerçevesinde taksitle, peşin veya diğer ödeme koşulları vasıtasıyla satın aldığı bu “Ürün ve Hizmetler”den “MÜŞTERİLER” tarafından yararlanılmasına ilişkin şartların ve koşulların belirlenmesi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların karşılıklı genel haklarını, yetkilerini ve yükümlülüklerini düzenlemektir. İş bu sözleşme, TARAFLARIN karşılıklı, birbirlerinin serbest irade beyanları doğrultusunda müzakere edilerek akdedilmiştir.
İşbu sözleşmenin kapsamı ise, “www.L’rouge.com”da yer alan tüm “Ürün ve Hizmet”, uygulama ve içeriğe ilişkin şart ve koşulların belirlenmesi olup, “www.L’rouge.com”da “PROPA” tarafından sağlanan “Ürün ve Hizmetler”e, kullanıma, içeriklere, uygulamalara, tüm “Üye”lere ve “MÜŞTERİLER”e yönelik her türlü beyan ve özel hükümler işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olarak kabul edilecektir. İşbu sözleşmenin “Üye” tarafından kabulü ile “Üye” “www.L’rouge.com”da yer alan ve yer alacak olan “PROPA” tarafından tedarik edilen ürünlere, yapılan “Hizmetler”e, kullanıma, içeriklere, uygulamalara, “Üye”lere ve kullanıcılara yönelik her türlü beyanı ve özel hükmü de kabul etmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
Madde 4: GENEL HÜKÜMLER
Madde 4.1: MÜŞTERİ, www.www.L’rouge.com. internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup cayma hakkı ile kullanım şartları konusunda bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
Madde 4.2: 18 (OnSekiz) yaşından küçük kişiler PROPA ile mesafeli satış sözleşmesi imzalayamaz ve www.www.L’rouge.com internet sitesinden alış-veriş yapamaz. PROPA, MÜŞTERİ’nin sözleşmede belirttiği yaşının doğru olduğunu esas alacaktır. Ancak MÜŞTERİnin kendi yaşını yanlış yazmasından dolayı PROPA’ya hiçbir şekilde sorumluluk yüklenemez.
Madde 3.3: Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından www.www.L’rouge.com sorumlu değildir.
Madde 4.4: ww.www.L’rouge.com’dan kredi kartı (Visa, Master Card) ya da banka havalesi ile alışveriş yapılabileceği gibi PROPA’nın MÜŞTERİ’yi kredilendirmesi halinde Posta Çeki ya da PROPA’nın çalışmış olduğu ve belirttiği bankaya gününde havale ya da  MÜŞTERİ’nin Otomatik Ödeme Talimatı vermesi koşulu ile vadesinde Otomatik Ödeme Talimatı ile de yapılabilir. PROPA dilediği MÜŞTERİ’yi kredilendirmekte ve dilediği ve uygun gördüğü vadeyi açmakta ve kaldırmakta serbesttir. Kredili çalışacağı MÜŞTERİ’lerin vadeleri ve vade aşımları ile ilgili vade farkları PROPA tarafından faturalarında belirtilecektir.
PROPA tüm siparişlerinizi, yasaların gerektirdiği şekilde irsaliyeli fatura eşliğinde teslim edecektir. Hediye, promosyon vb ürünler faturanızda bedelsiz olarak gösterilecektir. Yapılan alışverişlerdeki tüm fiyatlar TL olarak ifade edilmiştir. KDV oranları Kişisel Bakım ve Temizlik Grubu ürünlerde %18, Tekstil ürünlerinde ve Gıda ürünlerinde %8’ dir.
Madde 4.5: Madde 3.4’e bağlı olarak MÜŞTERİ, ürün sipariş ve ödeme koşullarının, olası durumlara karşı alınan tedbirlerin ve yapılan uyarıların olduğu aşağıda belirtilen ww.www.L’rouge.com Sipariş/Ödeme Prosedürü bilgilerini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
Sipariş/Ödeme Prosedürü: Sipariş:  MÜŞTERİ’nin kendi “Kullanıcı Kodu” ve “Şifresi”ile Alış-veriş sepetine eklenen ürünlerin KDV dahil TL tutarı (Taksitli işlemlerde toplam taksit tutarları) sitenin “Satın Al” kısmında tarafınızca seçilen ödeme şekli onaylandıktan sonra, bu seçenek doğrultusunda işleme alınır. Mail Order, Kredi Kartı Otomatik Ödeme Talimatı ya da MÜŞTERİ’nin bankaya vermis olduğu kşisel hesabından otomaik ödeme talimatı emir bulunanların işlemleri verilen talimat doğrultusunda yapılır.
Siparişlerin tedarik, ödeme ve teslimat sürecinin aksamaması için Sipariş süreci müşteri tarafından mutlaka takip edilmelidir. Süreçteki herhangi bir aksama durumu ya da kredi kartı sorunlarından kaynaklanan problemler müşteriye telefon/e-mail yoluyla mutlaka bildirilir. Gerekli hallerde müşteriden bankası ile görüşmesi istenebilir. Ödeme zamanı, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (EFTnin) yada Posta Çeki’nin ya da otomatik ödeme talimat emir bulunan MÜŞTER’nin kişisel hesabından hesabımıza ulaştığını belirlediğimiz andır.
Ender bir durumda olsa, eğer ürün stok problemi ile karşılaşılırsa müşteri hemen bilgilendirilir, müşterilerinin arzusu doğrultusunda yeni bir ürün gönderilebilir, ürünün stoklara girmesi beklenebilir ve/veya sipariş iptal edilebilir.
Ödeme: www.www.L’rouge.com.’da, internet ortamında kredi kartı bilgilerini kullanmak istemeyen müşterilerimize, taksit imkanlarından da faydalanabileceği Kredi Kartı Otomatik Ödeme Talimatı, Garanti Tahsilat Sistemi (GTS), Taksitli Satış Sözleşmesi, Kişisel Banka Hesaplarına Otomatik Ödeme Talimatı vermeleri ile sipariş (mail order) yada nakit havale ile sipariş imkanları da sunulmuştur. Havale ile ödemede size en uygun bankayı seçip havalenizi yapabilirsiniz. Eğer EFT yapılmışsa hesaba geçme tarihi dikkate alınacaktır. Havale ve/veya EFT yaparken “Gönderen Bilgileri”nin Fatura Bilgileri ile aynı olması ve sipariş numarasının yazılması gereklidir.
Kredi kartı bilgileriniz sistemde kayıtlı olarak tutulmamaktadır. Kredi kartı ödemeleri çalışılan bankaların güvenli ödeme sayfası üzerinden yapılmaktadır. Bu nedenle kredi kartınızın bilgi güvenliği çalışılan bankalara aittir.
Bir hafta içinde havalesi yapılmayan siparişler/üyelikler iptal edilir. Üyeliklerin işleme alınma zamanı, kaydın yapıldığı an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin(EFTnin) veya Posta Çeki’nin hesaplarımıza ulaştığını belirlediğimiz andır. Ödemeli gönderi ya da belirtilmeyen ödeme yöntemleri kabul edilmez.
Madde 4.6: Sözleşme konusu ürünün bedeli ile ilgili ödeme gerçekleştiği taktirde ya da sözleşmede belirtilen ödeme koşulu/koşulları kabul edilerek onaylandığı takdirde, teslimatı kargo firması tarafından yapılacaktır. Kargo ücreti, sipariş tutarı bedelsiz kargo için belirtilen tutarın altında ise MÜŞTERİ’nin faturasına eklenecek ve bu tutar MÜŞTERİ tarafından karşılanacaktır. Ancak MÜŞTERİ tarafından teslimat için farklı bir teslimat şekli talep edildiği takdirde; bu teslimat bedeli, müşteri tarafından ödenecektir.
Madde 4.7: Madde 3.6’ya bağlı olarak MÜŞTERİ, ürün sevkiyat ve teslimat koşullarının, olası durumlara karşı alınan tedbirlerin ve yapılan uyarıların olduğu aşağıda belirtilen www.www.L’rouge.com Sevkıyat/Teslimat Prosedürü bilgilerini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
Sevkıyat/Teslimat Prosedürü: Sevkiyat: Kendi “Kullanıcı Kodu” ve “Şifre”niz ile girmiş olduğunuz internet sitesinde vermiş olduğunuz siparişleri onaylayıp ödeme şeklini seçmenizi takiben, ürün/ürünler anlaşmalı olduğumuz Yurtiçi Kargo ve/veya diğer bir Kargo Şirketine verilir. 
Teslimat: Ürün/ürünler anlaşmalı olduğumuz Yurtiçi Kargo ve/veya diğer bir kargo şirketi ile adresinize teslim edilecektir. Teslimat süresi, Siparişinizi onaylamanızı takiben İstanbul içi en geç 3 işgünü, İstanbul dışında ise en geç 5 iş günüdür. Ürünler, Kargo şirketlerinin adres teslimatı yapmadığı bölgelere telefon ihbarlı olarak gönderilir.
Kargo Şirketinin hafta bir gün teslimat yaptığı bölgelerde, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve eksiklik olduğu hallerde, bazı sosyal olaylar ve doğal afetler gibi durumlarda belirtilen gün süresinde sarkma olabilir. Ürün, MÜŞTERİ’den başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve/veya MÜŞTERİnın yerinde olmamasından doğabilecek ekstra kargo bedellerinden www.www.L’rouge.com sorumlu tutulamaz.
Belirtilen günler dahilin de ürün/ürünler müşteriye ulaşmadıysa teslimat problemleri için müşteri hizmetlerine telefon yada e-mail yoluyla ulaşılması halinde, şirket yetkilileri konu ile hemen ilgilenip, gerekli çözümü sağlayacaktır. Teslimat problemleri yaşanmaması için SEVKIYAT BILGILERINI TAM VE EKSIKSIZ DOLDURMANIZ, TESLIMAT YAPILACAK ADRESDE BULUNMANIZ ÖNEMLE RİCA OLUNUR…
Zarar görmüş paket durumunda; Zarar görmüş paketler teslim alınmayarak Kargo Şirketi yetkilisine tutanak tutturulmalıdır. Eğer Kargo Şirketi yetkilisi paketin hasarlı olmadığı görüşünde ise, paketin orada açılarak ürünlerin hasarsız teslim edildiğini kontrol ettirme ve durumun yine bir tutanakla tespit edilmesini isteme hakkı müşteride vardır. Paket MÜŞTERİ tarafından teslim alındıktan sonra Kargo Şirketinin görevini tam olarak yaptığı kabul edilmiş olur. Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise, durum, tutanağın MÜŞTERİda kalan kopyasıyla birlikte en kısa zamanda www.www.L’rouge.com Müşteri Hizmetlerine bildirilmelidir. Müşteri Hizmetlerimiz, sorunun çözülmesi için hemen harekete geçecektir.
Madde 4.8: MÜŞTERİ, ürünün tesliminden sonra ortaya çıkabilecek CAYMA HAKKI, Cayma Hakkının Uygulama Koşulları, arızalı ürün, ürün kurulum, teknik destek ve servis konularının yer aldığı aşağıda bulunan ww.www.L’rouge.com Ürün İade/Garanti ve Servis Prosedürü bilgilerini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
Ürün İade/Garanti ve Servis Prosedürü:
Ürün İade: Yanlışlıkla alınan her ürün için genel iade süresi 7 gündür. Bu süre içerisinde, Ambalajı açılmış, kullanılmış, tahrip edilmiş vesaire şekildeki ürünlerin iadesi kabul edilmez. (Ürünün tekrar satılabilir olma durumunu bozmadan neden belirterek faturası ile birlikte iade edilmesi mümkündür) İade, orijinal ambalaj ve faturası ile yapılmalıdır. Üründe ve ambalajında herhangi bir açılma, bozulma, kırılma, tahrip, yırtılma, kullanılma ve sair durumlar tespit edildiği hallerde ve ürünün müşteriye teslim edildiği andaki hali ile iade edilememesi halinde ürün iade alınmaz ve bedeli iade edilmez. Özellikle sarf malzemesi olan temizlik, kozmetik ve kişisel bakım gibi ürünlerin alımında YANLIŞLIK yapılmamasına çok dikkat edilmelidir.
Ürün iadesi için, durum öncelikli olarak müşteri hizmetlerine iletilmelidir. Ürünün iade olarak gönderilmesi bilgisi www.www.L’rouge.com yetkilileri tarafından müşteriye iletilir. Bu görüşmeden sonra iade formu ile birlikte adresinize teslimatı yapan Kargo şirketi ile ürünü, ürün faturasını şirketimize ulaştırmanız gerekmektedir. Tarafımıza ulaşan ürün yukarıdaki koşulları sağladığı takdirde iade olarak kabul edilir, ödemesi kredi kartınıza/hesabınıza yapılır. Kredi Kartına yapılan iadelerin  kredi kartı hesaplarına yansıma süresi ilgili bankanın tasarrufundadır. Ürün kusurlu olması durumunda iade koşulları, garanti koşulları bölümünde belirtilmiştir.  Kampanya kapsamında satılan ürünler hiçbir suretle iade alınmamaktadır.
Garanti Koşulları: Ürünlerin üzerinde bulunan “Kullanım Şekli”ni mutlaka okuyunuz ya da müşteri hizmetlerini arayıp bilgi alınız.
Ürünün kusurlu olması durumunda ürün faturanızla birlikte müşteri hizmetlerine başvurulması gerekmektedir. Ürün iadesi için faturanız ile müşteri hizmetlerini aramanız yeterlidir. Garanti kapsamı koşullarını taşıması halinde faturası ile birlikte ürünün yenisi ile değişimi/muadil başka bir ürünün temin edilmesi yada para iadesi gibi www.www.L’rouge.com sorumluluğundadır. www.www.L’rouge.com, müşteriye verilen yeni/muadil ürünün tesliminde, gerektiği takdirde yeni evraklar tanzim etme ve/veya isteme, gerekli hallerde kargo bedeli alma hakkını saklı tutar.
Madde 4.9: Ürün teslimatı, kargo firması tarafından yapıldığı takdirde; adreste ürünü teslim alacak kimsenin olmaması durumunda; MÜŞTERİ, kargo firması ile iletişime geçerek ürünlerin sevkiyatını takip etmek zorundadır. Ürün, MÜŞTERİ’den başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin bildirilen adresinde bulunmamasından veya teslimatı almaktan imtina etmesinden PROPA, sorumlu tutulamaz. Bu durumda, MÜŞTERİ’nın ürünü geç teslim almasından doğan menf’i ve müspet zararlar ile ürünün kargo şirketinde beklemesi ve/veya ürünün kargo şirketi tarafından PROPA’ya iade edilmesi durumunda meydana gelen giderler de, MÜŞTERİ’ye aittir.
Madde 4.10: Ürünün tesliminden sonra MÜŞTERİ'ye ait kredi kartının PROPA'nın veya MÜŞTERİNİN kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini PROPA'ya ödememesi halinde, MÜŞTERİ'nin kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde PROPA’ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri MÜŞTERİ’ye aittir.
Madde 4.11: MÜŞTERİ, ürünü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve üründe kargodan kaynaklanan bir ayıp gördüğünde, ürünü kabul etmeme külfeti altında olup mevcut ayıp hakkında kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde PROPA, sorumluluk kabul etmeyecektir. Ürün teslimatı sırasında PROPA'nın talebi halinde MÜŞTERİ, ürün teslim tutanağı örneğini imzalamakla yükümlüdür; imzalanmaması durumunda ürün teslimatı yapılmayabilir.
Madde 4.12: Sözleşme konusu ürün, 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için MÜŞTERİ'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak MÜŞTERİ’nın gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.
Madde 4.13: Sözleşme konusu ürün, MÜŞTERİ'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden PROPA sorumlu tutulamaz. Sözleşmenin hüküm ifade edebilmesi için PROPAnın ürünü teslim etmesi gerekmektedir. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, PROPA ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
Madde 4.14: PROPA, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
Madde 4.15: MÜŞTERİ tarafından işbu sözleşmede belirtilen şahsi bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile PROPA’ya bildirilen bilgiler, PROPA tarafından üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır. PROPA, işbu sözleşme gereği elde ettiği bilgileri sadece yürürlükteki mevzuatta belirtilen zorunluluk çerçevesinde açıklayabilecektir. PROPA, her türlü adli/idari soruşturma dahilinde kendisinden istenen bilgi ve belgeyi elinde bulunduruyorsa, ilgili makama sağlayabilir.
Madde 4.16: PROPA, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu MÜŞTERİ'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde MÜŞTERİ, siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.
Madde 4.17: PROPA, sipariş konusu mal veya hizmetin yerine getirilmemesinin imkansızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüğünü yerine getiremediği takdirde; bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan MÜŞTERİ’ya bildirir ve PROPA, MÜŞTERİ’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir veya sözleşme bedelini peşin aldığı takdirde iade edebilir.
Madde 4.18: MÜŞTERİ, PROPA kampanyalarının, PROPA’nın satış sisteminin veya internet sitesinin herhangi bir açığından (teknik vs.) faydalanarak PROPA’ya zarar vermesi, haksız bir menfaat sağlaması, tekrarlanan uygulamalar yapması, gerçeğe uymayan fiilleri, kampanya ve satış koşullarında istenen şartları sağlamamasına rağmen bunlardan yararlanması gibi PROPA’nın kampanyalarının, satış sisteminin veya internet sitesinin kötüye kullanılmasının PROPA tarafından tespit  edilmesi durumunda, PROPA’nın kanundan doğan tüm haklarının yanında söz konusu işlemi iptal etme; kullanıcının üyeliğine son verme ve  satış sözleşmesini herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı vardır.
Madde 4.19:  “www.www.L’rouge.com” internet sitesinde meydana gelen sistem hatalarından kaynaklanan fiyat yanlışlıklarından PROPA, sorumlu değildir. Ayrıca PROPA, www.www.L’rouge.com  internet sitesindeki sistemden, dizayndan veya internet sitesinde yapılabilecek siber müdahaleler nedeniyle ortaya çıkacak tanıtım ve fiyat hatalarından sorumlu değildir. Bu şekildeki sistem hatalarına dayalı olarak MÜŞTERİ, PROPA’dan hak iddiasında bulunamaz.
Madde 4.20:  Sipariş iptallerinde, ürün bedeli tahsil edilmiş ise iptalden itibaren 10 gün içinde MÜŞTERİ'ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de, MÜŞTERİ kredi kartına iade sureti ile yapılır ve ürün tutarı, siparişin MÜŞTERİ tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir; bu tutarın Bankaya iadesinden sonra MÜŞTERİ hesaplarına yansıması tamamen Banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, MÜŞTERİ olası gecikmeler için PROPA’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının ve sorumluluk üstlenmesinin mümkün olamayacağını şimdiden kabul eder.
Madde 4.21:  MÜŞTERİ, Çağrı Merkezi aracılığıyla yapacağı görüşmelerin MÜŞTERİ tarafından kaydedileceğini, belirli bir süre saklanacağını ve yapılacak işlemlere esas teşkil edeceğini kabul eder.
Madde 4.22:  Sözleşmenin herhangi bir maddesine aykırı davranarak sorumluluklarını ve taahhütlerini yerine getirmediği takdirde, PROPA; sözleşmenin yükümlülüklerini yerine getirmesine yönelik olarak MÜŞTERİ’ya SMS, mektup ve elektronik posta gönderebilir, MÜŞTERİ ile Çağrı Merkezi aracılığıyla görüşmeler yapabilir ve her türlü iletişim faaliyetinde bulunabilir.
Madde 4.23:  MÜŞTERİ, belirtilen şekilde internet sitesi aracılığıyla gerçekleştirilen satışın kendisini bağlamadığını, kendi rızası hilafına gerçekleştirildiğini, kendisini temsile yetkili kişiler tarafından gerçekleştirilmediği, elektronik posta adresinin geçersiz olduğu gibi iddialarda bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.
Madde 4.24:  MÜŞTERİ’nın bildirmiş olduğu adresini, telefon numarasını herhangi bir nedenle değişmesi durumunda; MÜŞTERİ, yeni ikametgah adresini ve iletişim numarasını PROPA’ya bildirmekle yükümlüdür.
Madde 4.25:  MÜŞTERİ, PROPA tarafından kendisine gönderilecek her türlü ticari elektronik iletilere, onay vermektedir. Bu kapsamda, MÜŞTERİ, PROPA tarafından kendisine kişi müdahalesi olmadan çalışan faks, elektronik posta, kısa müdahalesi olmadan çalışan faks, elektronik posta, kısa mesaj gibi otomotik arama sistemleri vasıtasıyla ya da başkaca diğer iletişim vasıtaları ile MÜŞTERİ’dan başkaca herhangi bir izin almaksınız bilgilendirme, pazarlama ve/veya reklam amacıyla her türlü elektronik ileti/sms/faks vs. gönderebileceğini kabul ve beyan eder. MÜŞTERİ, dilediği zaman hiçbir gerekçe belirtmeksizin bu kullanım şartları kapsamındaki elektronik iletileri almaktan vazgeçebilecek olup; bunun için PROPA’ya çağrı veya iletide yer alan iletişim bilgilerini kullanarak bu yöndeki talebini iletmesi yeterli olacaktır. PROPA, vazgeçme talebinin kendisine kolay bir yolla ve ücretsiz olarak iletilmesini sağlayacak olup; talebin alınmasını müteakip PROPA, MÜŞTERİ’nın bu talebini en geç 5 gün içerisinde yerine getirecektir.
Madde 4.26:  İnternet üzerinden işlem yapılan bilgisayarın güvenliği ile maddi ve manevi herhangi bir zarara uğramamak için, antivirüs, antispam ve firewall gibi gerekli güvenlik tedbirlerini almak MÜŞTERİ’nın sorumluluğundadır.
Madde 4.27:  MÜŞTERİ, PROPA’nın yazılı izni olmadan borcunu bir başkasına devredemez.
Madde 5: HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Madde 5.1: “Üye”lik statüsünün kazanılması için, “www.L’rouge.com”ın seçimine göre “Üye” olmak isteyen “Kullanıcı”nın “www.L’rouge.com”da bulunan veya basılı olarak kendisine sağlanan üyelik formunu, üyelik formunda talep edilen bilgiler doğrultusunda gerçek bilgilerle doldurması, “PROPA ”tarafından talep edilen gerekli belgeleri temin etmesi ve üyelik başvurusunun “PROPA” tarafından değerlendirilerek onaylanması ve işbu üyelik sözleşmesinin “PROPA” tarafından elektronik ortamda onaylanması veya “PROPA” tarafından kağıt üzerinde ıslak imzalı olarak imzalanması ve imzalı bu sözleşmenin “PROPA” tarafından onaylanması gerekmektedir. Onaylanma işleminin tamamlanması ve “Üye”ye bildirilmesi ile “Üye”lik statüsü başlamakta ve “Üye” işbu sözleşme ve “www.L’rouge.com”ın ilgili yerlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere kavuşmaktadır. Söz konusu üyelik şartlarını gerçeğe uygun olarak sağlamayan yanlış bilgiler verilmesi nedeniyle doğabilecek tüm zararlardan bizzat gerçek ya datüzel kişi üye “Kullanıcı” sorumludur. “Üye”lik hak ve yükümlülükleri sadece “Üye”lik başvurusunda bulunan gerçek ve tüzel kişi üzerinde doğmakta olup “Üye” kesinlikle bu hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez. İşbu sözleşme ile belirlenen “Üye”lik hak ve yükümlülüklerinin hangi gerçek kişi tarafından kullanılacağı ve yetkili kişinin kim olduğu konusunda ihtilaf bulunması ve bu hususta kişi veya kişilerin “PROPA”dan talepte bulunması halinde “PROPA”, üyelik formunda yetkili olarak bildirilen kişinin yetkili olduğunu kabul edecek ve bu doğrultuda işlem yapacaktır; böyle bir durumda “PROPA”nın üyelik bilgileri, üye işlemleri ve benzeri bilgiler doğrultusunda işbu madde içerisinde belirtilen kuraldan bağımsız olarak hareket etme hakkı saklıdır. “PROPA”, tamamen kendi iradesi doğrultusunda ve herhangi bir sebebe dayanmadan “Üye”lik başvurularını reddedebilir veya “Üye”lik başvurusunun kabul edilmesini ek şart ve koşullara bağlayabilir. “PROPA”; işbu sözleşme ve “www.L’rouge.com”da belirtilen kural ve koşullara aykırılık, “Üye”lik başvurusu sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının tespit edilmesi, “Üye”lik başvurusunda bulunan kişinin başvurusunun daha önce reddedilmiş olması, “PROPA”nın gerçekleştirdiği işlemlerin “PROPA” için hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturduğunun tespit edilmesi sebepleri ve benzeri sebepler de dâhil olmak üzere, haklı bir sebebe dayanarak veya herhangi bir sebebe dayanmadan ve herhangi bir bildirimde bulunmadan, her zaman herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın “Üye”nin “www.L’rouge.com”daki üyeliğine son verebilir veya üyeliği dondurabilir ve/veya işbu sözleşmeyi feshedebilir.
Madde 5.2:”MÜŞTERİ”, “PROPA”nın, “www.L’rouge.com”da tüm “MÜŞTERİLER”, “Üye”ler ve “Kullanıcı”lar tarafından sağlanan içerikler de dâhil olmak üzere farklı sosyal medya mecralarında “PROPA” tarafından tedarik edilen Ürün ve Hizmetlere ilişkin her türlü ilanın, bilginin, içeriğin ve görselin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma, bu içerik ve ilanların internet üzerinden teşhirinin hukuka uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu bulunmadığını, söz konusu ilan ve içeriklerden ve bunlar sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı “PROPA”nın, “PROPA” çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder.
Madde 5.3:”MÜŞTERİ”, “www.L’rouge.com” üzerinden “PROPA”nın kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, bu linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portaller, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında “PROPA”nın herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.
Madde 5.4:”MÜŞTERİ”, “www.L’rouge.com”a ya da farklı sosyal medya mecralarına kendisi tarafından yüklenen bilgi, içerik ve ilanların doğru ve hukuka uygun olduğunu, karalama, kötüleme, itibar zedeleyici beyan, hakaret, iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka veya ahlaka aykırı nitelik taşımayacağını, bu bilgi ve içeriklerin “www.L’rouge.com” üzerinde yayınlanmasının veya ilanlarda belirttiği mal ve hizmetlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını, hak ihlaline sebep olmadığını, söz konusu ilan ve içeriklerin ilgili olduğu mal ve hizmetlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için tüm hak, yetki ve sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir.
Madde 5.5:“MÜŞTERİ”, “www.L’rouge.com”a kendisi tarafından yüklenen bilgi, içerik ve ilanlarda iletişim bilgilerini doğrudan veya dolaylı olarak yayınlamayacağını, diğer “Üye”lere bu bilgileri göndermeyeceğini, “PROPA”nın bilgisi dışında “MÜŞTERİ” ya da “PROPA”ya kayıtlı “Üye”llerle “www.L’rouge.com”da sağlanan ve / veya “www.L’rouge.com” tarafından onaylanan iletişim yöntemleri dışında iletişime geçmeyeceğini, “PROPA”nın tedarik etmiş olduğu ürün ve hizmetler dışında farklı ürün ve hizmetlerin tanıtım ve satışını yapmayacağını  aksi takdirde “PROPA”nın her türlü zararını karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
Madde 5.6: Her “MÜŞTERİ”, “Üye” ve “Kullanıcı” statülerinde iken “www.L’rouge.com” üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda; işbu sözleşmenin hükümlerine, “www.L’rouge.com”da belirtilen tüm şart ve koşullara ve yürürlükteki mevzuata, ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini, “www.L’rouge.com” üzerinden kendisi tarafından alımı ve satımı yapılan ürün ve hizmetlerde PROPA, vergi mükellefi veya benzeri sıfatlarla ilgili mevzuatın gerektirdiği önlem ve prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, bu kural ve koşulları anladığını ve kabul ettiğini beyan eder. “Üye”nin “www.L’rouge.com” dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.
Madde 5.7: “PROPA”, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan talep gelmesi halinde “PROPA”nın kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşacaktır. Bu bilgiler “Üye”ler arasında çıkan uyuşmazlıklarda diğer “Kullanıcı”ların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsamlı sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer “Kullanıcı”lara iletilebilecektir.
Madde 5.8: “PROPA”nın “Üye Sayfası”na erişmek ve “www.L’rouge.com” üzerinden bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, “www.L’rouge.com” tarafından oluşturulmakta ve şifre bilgileri dilediği zaman “MÜŞTERİ VE “Üye” tarafından değiştirilebilecek olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen “MÜŞTERİ”nin  ve “Üye””nin sorumluluğundadır. “MÜŞTERİ”, “Üye”, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu; bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
Madde 5.9: “PROPA”, “www.L’rouge.com”ın herhangi bir şekilde hukuka aykırı kullanımına ve özellikle aşağıda belirtilen kapsamda “www.L’rouge.com”ın her türlü kullanımına ve “www.L’rouge.com” üzerindeki içeriğin bütününün veya bir bölümünün her türlü elde edilmesine, kopyalanmasına, işlenmesine, kullanılmasına ve “www.L’rouge.com” üzerindeki içeriğe link verilmesine izin vermemekte ve rıza göstermemektedir.
“www.L’rouge.com”ın “MÜŞTERİ”, “Üye”, “Kullanıcı” veya üçüncü bir kişi tarafından kendisine ya da başka bir kişiye ait veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek, değiştirmek amacıyla kullanılması;
“www.L’rouge.com”ın bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması;
Yanlış bilgiler kullanılarak veya başka bir kullanıcının bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı kişisel bilgiler, ikametgâh adresi, e-posta adresi, iletişim, ödeme ve hesap bilgileri vermek suretiyle gerçek olmayan kullanıcı hesapları oluşturulması ve bu hesaplar üzerinden hukuka aykırı şekilde “www.L’rouge.com”ın işbu kullanım koşulları ya da “PROPA” üyelik sözleşmesi ve ekleri kapsamında veya kapsamı dışında kullanılması, başka bir kullanıcının hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması, hesap oluşturulması;
“www.L’rouge.com”ın her türlü yasadışı veya hileli amaçla kullanılması;
Kişisel gizlilik ve yayın hakları da dâhil olmak üzere telif hakkı alınmış, hukuken korunan veya “www.L’rouge.com”a ya da 3. şahsa ait içeriğin tamamının veya bir kısmının sahibi olmadan veya izinsiz kullanılması, kopyalanması, değiştirilmesi, iletilmesi, yerine yenisinin yerleştirilmesi;
Herhangi bir işlemin fiyatının manipüle edilmesi ya da diğer kullanıcıların işlemlerine müdahale edilmesi;
Geçersiz veya izinsiz ya da “www.L’rouge.com Güvenli Alışveriş Sistemi” dışında bir ödeme şekli kullanılması, hizmet bedelinin, fatura ve ödeme süreçlerinin manipüle edilmesi;
Yorum ve puanlama sistemlerinin “www.L’rouge.com” dışı amaçlar için ve kullanılma amaçları dışında kullanılması (“www.L’rouge.com”daki yorumları “www.L’rouge.com” dışında yayınlamak gibi);
Zincir mektup veya istenmeyen e-posta (spam) yayılması;
Virüs veya “www.L’rouge.com”a, “www.L’rouge.com”ın veri tabanına, “www.L’rouge.com” üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması;
“Kullanıcı”lar hakkında izinleri olmadan, e-posta adresleri dâhil, herhangi bir bilgi toplanması;
“www.L’rouge.com” tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerine makul olmayan veya orantısız derecede büyük yükler getiren ya da söz konusu iletişim veya teknik sistemleri herne    suretle     olursa     olsun     engelleyen,      durduran,     aksatan,     bozan,     değiştiren     bir    şekilde “www.L’rouge.com”a erişim sağlanmaya çalışılması;
“PROPA”nın önceden yazılı iznini alınmaksızın, “www.L’rouge.com” üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) veri taraması (data crawling) vb. “screen scraping” yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde “www.L’rouge.com”da yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması, kullanılması;
 İşbu sözleşme ile belirlenen kullanım sınırları dışında “www.L’rouge.com”ın ve “www.L’rouge.com” üzerindeki içeriğin kullanılması hukuka aykırı olup; “PROPA”in ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır.
Madde 5.10: “PROPA”, “MÜŞTERİ” tarafından “www.L’rouge.com”a beyan edilen “Üye” bilgilerini, “www.L’rouge.com” web sitesinde ve bu sözleşme içinde açıklanan kullanımlar, işbu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerini ve “www.L’rouge.com”ın işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesini ifa ve kendisi tarafından belirlenen istatistiki değerlendirmeler, “PROPA”nın iş ortakları tarafından ortaya koyulan faaliyetlerin ve uygulamaların reklamı ve pazarlanması amacıyla, söz konusu yükümlülükleri ifa edebilmesi için gereken sürelerde kullanabilir ve saklayabilir ve üçüncü kişilere açıklayabilir. “PROPA”, bilgilerinin “PROPA” tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder.
Madde 5.11: “Site”ye üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında PROPA ve PROPA’nın iştiraki olan tüm şirketler tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, “Site”ye üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, PROPA iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, PROPA ve PROPA iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, PROPA iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, PROPA ve PROPA iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece PROPA ve PROPA iştiraki olan tüm şirketlerin kendisi ile internet, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve PROPA ve PROPA iştiraki olan şirketleri sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini “www.L’rouge.com”a iletebilir.
Madde 5.12:”MÜŞTERİ”, “Üye”; kendisi tarafından “www.L’rouge.com”a sağlanan her türlü bilgi, içerik, materyal veya verinin virüs, casus yazılım, kötü niyetli yazılım, truva atı, vb. gibi “www.L’rouge.com”a veya herhangi bir parçasına zarar verecek nitelikte materyalleri içermemesi için gerekli her türlü tedbiri (gerekli anti-virüs yazılımlarını kullanmak da dâhil olmak üzere) aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
Madde 5.13: “PROPA”, “www.L’rouge.com”da sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman ve hiçbir bildirimde bulunmadan değiştirebilir; “Üye”lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri “Kullanıcılar” da dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilir ve silebilir, “Üye”lerin “www.L’rouge.com”a yüklediği içerikleri ve “Üye”ler arasındaki “www.L’rouge.com” üzerinden gerçekleştirilen mesajlaşma da dâhil olmak üzere iletişimi her zaman izleyebilir, kontrol edebilir ve bu iletişimi saklayabilir. “PROPA”, “www.L’rouge.com” üzerinden gerçekleştirdiği tüm iletişimi; “www.L’rouge.com” üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler doğrultusunda gerçekleştirdiğini ve bu iletişimi özel iletişim amacıyla veya başka amaçlarla kullanamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
Madde 5.14: "PROPA" ve "www.L’rouge.com" ekte yer alan “EK.1 – “Müşteri” ve “Üye” Bilgileri Formu”ndaki ücret ve ödeme koşullarında anlaşmışlardır. Söz konusu ücret ve ödeme koşulları ayrıca “Üye Sayfası”nda belirtilerek "www.L’rouge.com "da beyan edilmiştir. “www.L’rouge.com”da ilan edilen ücret ve ödeme koşullarında “www.L’rouge.com” her zaman değişiklik yapabilecek olup, yapılacak değişikliklere ilişkin bilgiler üye sayfasında en az 7 gün önceden yayınlanarak değişiklikler uygulanacaktır. Burada yayınlanan bilgilerin takibinin sorumluluğu tamamen üye kullanıcıya aittir.
Ancak ekte yer alan “EK.1 – “Müşteri” ve “Üye” Bilgileri Formu”nda belirtilmeyen ürün gruplarına ilişkin ücret ve ödeme koşullarını “www.L’rouge.com” tek taraflı olarak belirleyecek ve “PROPA” bu ücret ve ödeme koşullarını kendi “Üye Sayfası”nda görebilecektir. Bu ücret ve ödeme koşulları değişkenlik gösterebilecek olup “PROPA”nın ürün satışı için “Üye Sayfası”nda fiyat girişi gerçekleştirdiği anda yayında olan ücret ve ödeme koşulları geçerli olacaktır. ”Üye” “Hizmet”lerden ancak “www.L’rouge.com”da beyan edilen söz konusu ücretleri yine “www.L’rouge.com”da beyan edilen söz konusu ödeme koşulları ve araçları ile tam ve eksiksiz olarak ödemesi karşılığında faydalanabilecektir. “PROPA”, “www.L’rouge.com”da yer alan diğer “Hizmetler”le ilgili olarak istediği takdirde ücret belirleyebilir; böyle bir durumda “Üye”nin ilgili “Hizmetler”den faydalanması ücretin tam ve eksiksiz olarak ödenmesi koşuluna bağlıdır. Uygulamalarla ilgili ücretler, ödeme koşulları, ücretlerin yürürlük tarihleri “www.L’rouge.com”nın ilgili bölümlerinde ilan edilecektir. “PROPA” tarafından her zaman “www.L’rouge.com”da çeşitli “Hizmet”lerin ücretsiz veya indirimli olarak sunulması imkânı bulunmakta olup, “PROPA” her zaman söz konusu indirimli veya ücretsiz “Hizmet“ sunumundan tek taraflı olarak vazgeçip, “Hizmet”i ücretli veya tam ücretli olarak sunmaya  başlayabilir.  “www.L’rouge.com Güvenli Alışveriş Sistemi” “Hizmet”i için “PROPA” tarafından “PROPA”dan alınan hizmet ücretleri 12 aylık olup, Propa” ve “MÜŞTERİ” arasında, sözleşmenin “MÜŞTERİ”, “Üye” tarafından elektronik olarak veya kağıt üzerinde imzalanarak onaylanması ile anında akdedilmiş olup yürürlüğe girer.  
Madde 5.15: “MÜŞTERİ”, “PROPA”nın, Eğitim ve tanıtım toplantılarında çekilen fotoğraf ve videolar ile birlikte “www.L’rouge.com” sayfasında paylaşılan ürün yorumları ve görsellerin, farklı sosyal mecralarda paylaştığı PROPA ve ürünleri ile ilgili görseller ve içeriklerin üçüncü kişilere ait sitelerde ve sistemlerde görüntülenebilmesi, işlenmesi ve derlenmesi amacıyla anlaşmalar yapabileceğini, ve aynı şekilde tüm bu görseller ve içeriklerin “www.L’rouge.com” ve “PROPA”in reklam ve tanıtımı için hazırlanan görsel ve içeriklerde kullanılabileceğini, bu konuda gerekli her türlü hak ve yetkiyi herhangi bir sayı, süre ve yer kısıtlamasına tabi olmaksızın ve bu uğurda herhangi bir bedel talebinde bulunmaksızın “PROPA”ya verdiğini kabul ve beyan eder.
Madde 5.16: “PROPA”, “MÜŞTERİ”nİn, “Üye”nin işbu sözleşme koşullarına ve “www.L’rouge.com”da beyan edilen kural ve şartlara uymaması, “MÜŞTERİ”nin, “Üye”nin “www.L’rouge.com”la ilgili farklı sosyal medya mecralarında paylaştığı görseller ve  içeriklerin işbu sözleşme ve “www.L’rouge.com”da yayınlanan kural ve koşullara uygun olmaması, yanıltıcı bilgi ve beyan olması, hukuka aykırı olmasının tespit edilmesi, üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması sebebiyle, “MÜŞTERİ”ye, “Üye”ye herhangi bir ihtarda bulunmadan ilgili görseller ve içeriklerin yayından sürekli olarak kaldırılmasına ilişkin hukuksal girişimde bulunarak yine bu sözleşmede geçen PROPA’nın uğradığı/uğrayacağı maddi ve manevi zararların tazmini hakkında fazlası saklı olmak kaydı ile talepte bulunabilir.  “Üye”nin üyeliğine son verebilir ve işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. “MÜŞTERİ”, “Üye”, böyle bir durumda ilgili “Hizmet” için ödemiş olduğu bedelin iadesini “PROPA”ten talep ve dava etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca “PROPA”in herhangi bir sebep belirtmeksizin ve ihtarda bulunmaksızın sözleşmeyi istediği zaman tek taraflı fesih haklı saklıdır.
Madde 5.17: “MÜŞTERİ”, “Üye” tarafından “www.L’rouge.com”dan tedarik edilen ürünler perakende satış fiyatının (PSF) altında satılamaz. Aksi halde “PROPA”nın herhangi bir sebep belirtmeksizin ve ihtarda bulunmaksızın sözleşmeyi istediği zaman tek taraflı fesih haklı saklıdır.
Madde 5.18: "MÜŞTERİ"nin, “Üye”nin belli bir ürünü "www.L’rouge.com"daki satış fiyatı "PROPA"nın internetteki başka platformlar da dahil satış fiyatından daha düşük olamaz. “MÜŞTERİ”nin, “Üye”nin ürünü kendi e-ticaret platformu da dahil, çevrim içi diğer platformlarda “www.L’rouge.com”daki satış fiyatından daha düşük fiyatla sattığı tespit edildiğinde “www.L’rouge.com”ın "PROPA"ya ürünün satışını durdurma hakkı saklıdır.
Madde 5.19: Üyeliği dondurulan, üyelikten uzaklaştırılan veya üyeliği süresiz olarak yasaklanan kişilerin başka bir kullanıcı hesabıyla üye olmaları yasaktır. Bu yasağa aykırılık halinde oluşabilecek zararlardan “PROPA” sorumlu tutulamaz.
Madde 5.20: “PROPA”dan “Üye” olma aşamasında ya da “Üye” olduktan belirli bir süre sonra gerçek kişi ya dakurumsal bilgileri ve/veya belgeleri istenebilecektir. ”MÜŞTERİ”, “Üye” söz konusu belge ve bilgileri talep tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içerisinde “PROPA”ya vereceğini ve söz konusu belge ve bilgilerde herhangi bir değişiklik olduğunda söz konusu değişikliği “PROPA”ya derhal bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Gerçek kişilerde ilgili yazışmaları ve görüşmeleri gerçekleştirecek kişi TC kimlik numarası ile üye olan kişi olup, tüzel kişinin ise “www.L’rouge.com” ile ilgili yazışmaları ve görüşmeleri gerçekleştirecek yetkili kişisinin de bu aşamada belirtilmesi gerekmektedir. Bildirilen bu yetkilinin değişmesi halinde de “MÜŞTERİ”nin,“Üye”nin bu değişikliği derhal bildirme yükümlülüğü vardır. Bildirilen bu bilgi ve belgeler İnternet üzerinden  üçüncü  kişilerle  paylaşılabilecektir.  “MÜŞTERİ”, “Üye”  tarafından  gerekli  bilgi  ve  belgelerin  “PROPA tarafından talep edilen zamanda verilmemesi halinde “MÜŞTERİ”nİn üyeliği iptal edilebilecek, askıya alınabilecek veya PROPA Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi kapsamında “Üye”ye aktarılacak mal/hizmet bedelinin aktarımı bilgi ve belgelerin verilmesine kadar geciktirilebilecektir.
Madde 5.21: “MÜŞTERİ”, “Üye” satış akdinin tamamlanması ile “PROPA” ile arasında Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin akdedilmiş sayılacağını (bu sözleşme içerisinde belirlenen “MÜŞTERİ”, “Üye” konumunda olduğunu) kabul, beyan ve taahhüt eder.
Madde 6 TAKSİTLİ ALIŞVERİŞ HAKKINDA HÜKÜMLER
Madde 6.1: Sözleşme konusu ürünün bedelinin kredi kartı kullanılmaksızın taksitle ödeneceği kararlaştırılır ise MÜŞTERİNİN PROPA’ya vermiş olduğu bilgilerin doğruluğu tespit edildiği ve onaylandığı takdirde, PROPA tarafından sözleşme konusu ürünün teslimatı gerçekleştirilecektir. PROPA, taksitli ödemelerin senetle teminat altına alınacağına karar verebilir.
Madde 6.2: PROPA, sözleşmeden doğan edimlerini ifa etmesine rağmen MÜŞTERİ, ödeme planına uygun şekilde ödemesini yapmadığı takdirde; PROPA, kalan borcun tümünün ifasını talep etme hakkına sahiptir.
Madde 6.3: Birbirini izleyen en az 2 taksidi ödenmemesi, taksitli satım sözleşmenin ihbarsız feshi ve varsa vadesi gelmemiş senetlerin de muaccel hale gelme nedenidir. MÜŞTERİ, birbirini izleyen en az 2 taksidi ödememesi durumunda vadesi gelmeyen taksitlerin ve/veya senetlerin de hiçbir hükme veya yazılı ya da sözlü ihbara hacet kalmaksızın muacceliyet kesbedeceğini şimdiden kabul ve taahhüt eder. Muacceliyet halinin ihbarı tamamen PROPA’nın insiyatifindedir. MÜŞTERİ, bu ihbar olsun ya da olmasın muacceliyet kespeden borcunu ödemediği takdirde icra takibine başlanılacağını, borcun tamamının muacceliyet kespedeceğini, tahakkuk eden borcunu, borcun işleyecek olan faizini icra masraflarını ve avukatlık ücreti ile ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
Madde 6.4: MÜŞTERİ, ödemelerini kararlaştırılan vade ve ödeme planına göre yapmayı kabul eder. Borç, vade tarihinde ödenmediği takdirde aylık %7 oranında gecikme faizi tahakkuk ettirilir.
Madde 7: FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
“www.L’rouge.com”nın (ara yüz, ilan veri tabanı, içerik veri tabanı, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm ögeleri “PROPA”ya aittir ve/veya “PROPA” tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. “PROPA” uygulamalarının, “www.L’rouge.com”da yer alan bilgilerin ve “PROPA”in telif haklarına tabi çalışmalarının yeniden  satışı, paylaşılması, dağıtılması, sergilenmesi  ve üçüncü kişilerin  erişimine sunulmasına “PROPA” tarafından izin verilmemektedir. İzin verilmeyen kullanımı gerçekleştiren kişiler, “PROPA”in ve üçüncü kişilerin uğradıkları zararları mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dâhil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. “PROPA”in; “www.L’rouge.com” ve “www.L’rouge.com” üzerindeki uygulamaları ve içerikleri, bilgileri, telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya “www.L’rouge.com” vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dâhil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve iş yapış modeline yönelik tüm hakları saklıdır.
Madde 8: SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
“PROPA”, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda “www.L’rouge.com”da ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Ancak, yapılan değişikliği “MÜŞTERİ”nin, “Üye”nin kabul etmemesi halinde “MÜŞTERİ”nin, “Üye”, işbu sözleşme süresince herhangi bir zamanda 15 gün önceden karşı tarafa yazılı olarak haber vermek kaydı ile sözleşmeyi feshedebilir. İşbu sözleşme, ““MÜŞTERİ”nin, “Üye” tek taraflı beyanları ile değiştirilemez. İşbu madde sadece elektronik ortamda onaylanarak yürürlüğe giren sözleşmeler için geçerlidir.
Madde 9: MÜCBİR SEBEPLER
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, “PROPA” işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, “PROPA” için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için “PROPA”dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve “PROPA”in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.
Madde 10: GİZLİLİK
“MÜŞTERİ”, “Üye” sözleşme ile ilgili ve /veya sözleşmenin ifası dolayısıyla öğrendiği tüm bilgileri ve/veya sözleşme ve sözleşme eklerine ilişkin taraflarca anlaşılan tüm şartları gizli veya ticari sır olarak kabul etmeyi ve bu bilgileri, yasal zorunluluklar hariç diğer tarafın yazılı izni olmadan, üçüncü kişilere vermemeyi, açıklamamayı, kamuya duyurmamayı ve istihdam ettikleri yardımcı kişilerin de bu hususa uymalarının sağlanması için ellerinden gelen önlemleri almayı veya bu şekilde sonuçlanacak davranışlardan (sözleşmenin fotokopisinin ve/veya fotoğrafının çekilmesi, www.L’rouge.comun rakipleriyle paylaşılması vb.) kaçınmayı ve işbu maddeye aykırılık nedeniyle www.L’rouge.comun uğrayacağı tüm zarar ve ziyanı tanzim edeceğini Kabul, beyan ve taahhüt eder.
Madde 11: UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
Madde 12: PROPA KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ
“MÜŞTERİ”, “Üye”, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda “PROPA”in kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, “PROPA”yı yemin teklifinden ber’i kıldığını ve bu maddenin HUMK 287. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 Madde 13: BÜTÜNLÜK
İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.
Madde 14: BİLDİRİM
“MÜŞTERİ”lerle, “Üye”lerle, “www.L’rouge.com”a kayıt olurken bildirdikleri e-posta adresi vasıtasıyla veya “www.L’rouge.com”da yer alan genel bilgilendirme aracılığıyla iletişim kurulacaktır. E-posta ile yapılan iletişim, yazılı iletişimin yerini tutar. E-posta adresini güncel tutmak ve www.L’rouge.com’u bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek ““MÜŞTERİ”nin, “Üye”nin sorumluluğundadır. MÜŞTERİ, sözleşme kurulma esnasında bildirdiği e-posta adresine yapılacak olan tüm bildirimlerin geçerli olacağını, aynı zamanda sözleşme kurulması esnasında bildirdiği yasal adresine yapılacak olan tebligatların da geçerli sayılacağı, e-posta ve yasal posta adreslerinde yapılacak olan değişiklikleri en geç 3 (üç) gün içerisinde PROPA’ya bildreceğini aksi halde bu adreslere
yapılacak olan tebligatların/bildirimlerin geçerli olacağını Kabul, beyan ve taahhüt eder.
Madde 15: YETKİLİ MAHKEME
Taraflar, işbu sözleşmeden doğan ihtilafların hallinde Istanbul Anadolu Mahkemelerinin ve İcra Dairelerinin yetkili olduğunu Kabul ve beyan ederler.
Madde 16: YÜRÜRLÜK
11 (onbir) sayfa, 16 (on altı) madde ve 2 (iki) ekten (EK.1 – www.L’rouge.com Güvenli Alışveriş Sistemi, “EK.2 – “Müşteri” ve “Üye” Bilgileri Formu) ibaret bu sözleşme sözleşmenin “PROPA” tarafından elektronik  olarak veya  kâğıt üzerinde imzalanarak  onaylanması anında akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. İşbu sözleşmenin kağıt üzerinde imzalanarak onaylanmış olması halinde işbu sözleşme süresi içinde herhangi bir zamanda “PROPA” sözleşmenin elektronik ortamda “PROPA” tarafından onaylanmasını talep edebilir. İşbu sözleşmenin elektronik ortamda “PROPA” tarafından onaylandığı andan itibaren ıslak imzalı sözleşme yerine elektronik ortamda onaylanmış sözleşme geçerli olacaktır.
 EK.1 - www.L’rouge.com Güvenli Alışveriş Sistemi
(“www.L’rouge.com Güvenli Alışveriş Sistemi”ne ilişkin işbu sözleşmede yer alan terimler Üyelik Sözleşmesi’nin “Tanımlar” başlıklı maddesinde yer alan terimlerle aynı anlamda kullanılmaktadır)
A-   L’rouge GÜVENLİ ALIŞVERİŞ SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ
1. “www.L’rouge.com Güvenli Alışveriş Sistemi” hizmeti işbu sözleşmede belirtilen “ÜYE” ve “MÜŞTERİ” sıfatına sahip “Üye”lerin “Site”nin alt yapısını kullanarak ürün alımı ile birlikte farklı ödeme seçenekleri, farklı raporlama seçenekleri ve diğer hizmetleri almaları konusunda çevrimiçi (on-line) ortamda sağlayacak alt yapının kendilerine sunulması; bu alt yapı üzerinden varılan anlaşma koşullarına uygun olarak tarafların yüklendikleri borcun eksiksiz ifa edilebilmesi için taraflarca işbu sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde “PROPA”nın ürünü ve hizmeti “MÜŞTERİ”ye “Üye”ye göndermesi/hizmetin sağlanması ve “MÜŞTERİ”, “Üye”tarafından “PROPA”nın “PROPA Güvenli Alışveriş Hesabı”na ilgili ürün ve hizmet bedelinin transfer edilmesini amaçlayan (bu koşulların gerçekleşebilmesi “MÜŞTERİ” ve “ÜYE”nin sorumluluğundadır) işbu sözleşmede, işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan eklerinde veya “Site”de detayları açıklanan sistemdir.
2. Aşağıdaki hükümler, “www.L’rouge.com Güvenli Alışveriş Sistemi Hizmeti”ni kullanan “MÜŞTERİ” ve “PROPA” sıfatına sahip olan “Üye”lerin hak ve yükümlülükleri ile “PROPA”in bu hak ve yükümlülükler karşısındaki durumunu düzenlemektedir.
3. SATIŞ:
“www.L’rouge.com Güvenli Alışveriş Sistemi Hizmeti”nde, “MÜŞTERİ”, “Site”de ürün gamında bulunan ve gösterilen “PROPA”ya ait ürün ve hizmet satın alma talebini; “Site”nin alt yapısını kullanarak yapar. “PROPA”nın mal veya hizmetlerini “MÜŞTERİ”nin sipariş ederek  L’rouge Mesafeli Satış Sözleşmesini onaylaması ile  her iki tarafında hak ve yükümlülükleri aynı anda başlar.
“MÜŞTERİ”NIN, “PROPA”ya ait ürünü ya da hizmeti “www.L’rouge.com” sitesinden satın alarak ödemeyi seçeneğinde bulunması ve L’rouge Mesafeli Satış Sözleşmesini onaylaması işbu sözleşmenin kurulması anlamına gelir.
Satın alma gerçekleştiğinde satış bedeli “MÜŞTERİ”, “Üye” tarafından seçilen ödeme şekli ile “PROPA Güvenli Alışveriş Banka Hesabı” ya da “PROPA Güvenli Alışveriş Posta Çeki Hesabı”na yatırırlır.
“PROPA” anlık ve günlük alımlar dışında, 12 aylık sözleşme ile aylık alımlarda bulunan “MÜŞTERİ”, “Üye”lerine belirlediği oranlarda indirim/iskonto yapar. Bunun dışında farklı zaman dilimlerinde kampanyalar düzenleyebilir. Almış olduğu ürün paketi ve sözleşme çerçevesinde ödemelerin aksamaması durumunda 12 ay boyunca belirlienen indirim/iskonto devam eder. Söleşmenin süresinden önce “MÜŞTERİ”, “Üye” tarafından ihlal edilmesi, iptal edilmesi ya da ödemenin yapılmaması durumunda alışverişin gerçekleşmiş olduğu süre zarfında faturalarda belirtilen indirim ve kampanyalı ürünlerden kaynaklanan farklar “MÜŞTERİ”, “Üye”den talep edilir. “MÜŞTERİ”, “Üye” L’rouge Mesafeli Satış Sözleşmesini onaylaması ile bu koşulu kabul etmiş olduğunu ve herhangi bir şekilde bu konuda itirazda bulunmayacağını peşinen kabül, beyan ve taahhüt eder.
4. KARGOLAMA:
Site siparişi onayladıktan sonra “MÜŞTERİ”ye, “Üye”ye ürünün  önce faturalandığını ve daha sonara kargolandığını  sitenin alt yapısını (online) kullanarak gösterir. Bu bilgiler akabinde “PROPA”, belirtmiş olduğu süre içerisinde ürünü “MÜŞTERİ”nın, “Üye”nin belirttiği adresine gönderilmek üzere, “www.L’rouge.com”nın seçmiş olduğu kargo firmasına/firmalarına faturasını keserek teslim eder. Ürünün “MÜŞTERİ”ya ulaşmasını takiben, “MÜŞTERİ”nın ürünün ya da mal veya hizmet ifasının ayıplı olduğu yönünde “Site”ye bir bildirimde bulunmaması halinde veya yasal süre içerisinde cayma hakkını kullanmaması durumunda, satış bedeli “MÜŞTERİ”, “Üye” tarafından eğer kendisine kredi tanımlanmış ise belirlenen süre içerisinde ve gününde “PROPA”nın hesabına yatırırılır.
5. İADE:
“MÜŞTERİ”nın cayma, caymaya bağlı iade, ayıp ve ayıba bağlı iade süreç ve şartları Tüketici Kanunu, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve sair ilgili yasal mevzuat ile düzenlenmiş olup, “PROPA” söz konusu mevzuat hükümlerine uymayı kabul, beyan ve taahhüt eder. “MÜŞTERİ” tarafından geri gönderilen ürün faturası ile birlikte eksiksiz ve ayıpsız olmak zorundadır.
6. SATIŞIN KAPATILMASI:
“MÜŞTERİ”, “Üye” sipariş verdikten sonra, seçmiş olduğu ödeme şekli ve L’rouge Mesafeli Satış Sözleşmesi ile onayladığı şeklide ve süresinde ödemesini gerçekleştirdiğinde satış  kapanır.
7. BEYANLARIN ESAS ALINMASI:
“Site”, ürünün gönderilmesi ve ürün bedelinin “PROPA” hesabına transfer edilmesi de dâhil tüm süreçlerde “MÜŞTERİ” ve “Üye”nin beyanlarının gerçeğe uygun olduğu varsayımıyla hareket eder. “MÜŞTERİ” ve “Üye”nin beyanlarının  gerçeğe uygun olmaması nedeniyle ortaya  çıkabilecek tüm sonuçlardan “MÜŞTERİ ve “Üye” doğrudan sorumludur. Sitenin, ürünün kargoya verilmesi veya “MÜŞTERİ”ya ulaşması da dâhil herhangi bir süreci ayrıca kontrol etme yükümlülüğü bulunmayıp bu yükümlülükler “MÜŞTERİ” ve “Üye” tarafından doğrudan yerine getirilir.
“MÜŞTERİ” ve ”Üye” tüm bildirimlerini “site” ve “L’rouge paneli” üzerindeki “Üye Sayfası” üzerinden “Üye Sayfası”nda belirtildiği şekilde gerçekleştirmekle yükümlüdürler. Usulüne uygun yapılmayan bildirimler hiç yapılmamış sayılacaktır. “MÜŞTERİ” ve “Üye”nin “Site” “Üye Sayfası” üzerinden yapmaları gereken bildirimleri yapmaları gereken sürelerde yapmamaları halinde ortaya çıkacak tüm sonuçlardan kendileri sorumludur. “PROPA”in, bu bildirimlerin süresinde yapılmamış olması nedeniyle ortaya çıkan sonuçlardan herhangi bir sorumluluğu yoktur.
B.  TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1. “MÜŞTERİ” ve “PROPA” arasında yaşanabilecek bir anlaşmazlık durumunda, işbu dokümanla belirlenen süreçlerin yerine getirilmesi amacıyla “PROPA”, anlaşmazlığa ilişkin konu çözülene kadar ürün ya da hizmetin bedelini “PROPA Güvenli Alışveriş Hesabı” üzerinde bloke etme hakkına sahiptir.
2. “MÜŞTERİ”, “Site” üzerinden “Site”nin alt yapısını kullanarak yapmış olduğu satın alma talepleriyle “PROPA” tarafından belirlenmiş satış şartlarını ve usullerini de kabul etmiş sayılır. İş bu sözleşmede ve yasalarda tanınan istisnai haller dışında “MÜŞTERİ” tarafından yapılan satın alma talepleri geri çekilemez veya iptal edilemez.
3. “MÜŞTERİ”, “Site” üzerinden yapmış olduğu satın alma  işlemlerinde yalnızca, “PROPA”in “PROPA Güvenli Alışveriş Hesabı”na para transferini yaparak para borcunun ifasını gerçekleştirebilir. Para borcunun ifasının “PROPA”in “PROPA Güvenli Alışveriş Hesabı” dışında başka yollarla gerçekleştirilmesi durumunda “PROPA”in “www.L’rouge.com Güvenli Alışveriş Hizmeti”ne ilişkin hiçbir sorumluluğu bulunmadığı gibi; “MÜŞTERİ” ve “PROPA”nın hak ve borçları da işbu sözleşmede belirtilen hükümlere tabi değildir.
4. “PROPA”, satış bedelinin ifasında “MÜŞTERİ”ya taksitle ödeme kolaylığı sunabilir. Bu durumda taksitli ödemeye ilişkin koşullar “PROPA” tarafından ödemenin gerçekleştirilmesi sırasında veya öncesinde “Site”nin ilgili bölümünde “MÜŞTERİ”ya duyurulmaktadır. “MÜŞTERİ” taksitli ödemeye karar verir ise “Site”nin ilgili bölümünde belirtilen koşulları da kabul etmiş olmaktadır.
Taksitli satışlarda “MÜŞTERİ”nin, ödeme vadesini geciktirmesi halinde faturasında belirtilen oranda vade farkı tahakkuk edilerek cari hesabına işlenir ve yarıca bu tutar kendisine fatura edilir. “MÜŞTERİ”, “Üye”nin elektronik ortamda L’rouge Mesafeli Satış Sözleşmesini onaylaması ile bu koşulu kabul etmiş olduğunu ve herhangi bir şekilde bu konuda itirazda bulunmayacağını peşinen kabül, beyan ve taahhüt eder.

 

Bu sitede, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. KABUL EDİYORUM